Oferta usług księgowych i doradczych

Nasze biuro księgowe zapewnia

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
  • prowadzenie KPIR,
  • prowadzenie rozliczeń ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • przekształcanie leasingu operacyjnego w leasing finansowy
  • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
  • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatków i opłat lokalnych,
  • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych (VAT, PIT, CIT, [podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu]),
  • sporządzanie i składanie informacji podsumowujących VAT UE,

Pomoc w związku z epidemią koronawirus

Wdrożenie nowych usług dla obecnych klientów związanych z programem pomocowym oferowanym przez rząd (pomoc w wypełnianiu wniosków, podań, kalkulacje itp.)

Profesjonalne oprogramowanie

CDN Optima firmy Comarch. Składa się ono ze zintegrowanych modułów obsługujących różne obszary działalności przedsiębiorstwa np. handel, kadry i płace, kasa/bank, księga podatkowa, księga handlowa.

Naszym klientom udostępniamy aplikację do fakturowania on-line iFaktury24.pl, umożliwiającą transfer danych do modułu księgowego biura. Pulpit Menedżera daje zaś klientowi biura możliwość stałego dostępu on-line do jego danych finansowych. Dzięki tej aplikacji nie działa na rynku gospodarczym po omacku lecz w oparciu o stale aktualizowane informacje ekonomiczne.

oprogramowanie
iFaktury24

Pracujemy na oprogramowaniu CDN OPTIMA firmy Comarch. Składa się ono ze zintegrowanych modułów obsługujących różne obszary działalności przedsiębiorstwa. Naszym klientom udostępniamy moduł do fakturowania on-line.

iKsięgowowść24

Należymy do ogólnopolskiej społeczności biur rachunkowych rozliczających firmy za pomocą CDN OPTMA. Znajdź nas i dołącz do naszych klientów.

iBard24

Nie pozostawiamy kwestii ryzyka utraty danych przypadkowi - korzystamy z automatycznej kopii zapasowej on-line. Dane chronione są bezpiecznym, szyfrowanym połączeniem.