Cennik usług

Cennik usług księgowych

Koszty usług księgowych świadczonych przez biuro rachunkowe Taxes Izabela Grządzielewska  są uzależnione od formy prowadzonej księgowości oraz skali działalności firmy (liczba księgowanych dokumentów).

Po przekroczeniu poziomu 121 księgowanych dokumentów w miesiącu, cena ustalana jest indywidualnie z każdym klientem.

W pierwszym miesiącu współpracy oferujemy 20% rabatu

  PKPIR KSH
Obsługa do 20 dokumentów 200 zł/mc 500 zł/mc
Obsługa od 21 do 40 dokumentów 350 zł/mc 700 zł/mc
Obsługa od 41 do 70 dokumentów 500 zł/mc 1000 zł/mc
Obsługa od 71 do 120 dokumentów 650 zł/mc 1200 zł/mc
Obsługa powyżej 121 dokumentów Wycena indywidualna

Cennik usług dodatkowych

Sporządzenie polityki rachunkowej 1000 zł/mc
Ustalenie planu kont 300 zł/mc
Sporządzenie rocznego sprawozdania Równowartość miesięcznego wynagrodzenia

Cena abonamentowa zawiera

 • ewidencja VAT
 • reprezentowanie przed urzędami w zakresie wynikającym z realizowanej umowy
 • zaświadczenia o zatrudnieniu
 • wynagrodzeniu
 • bieżące doradztwo związane z prowadzoną działalnością
 • roczne rozliczenie podatkowe firmy
 • zapisy w księgach handlowych
 • deklaracje VAT, VAT-UE, VAT-27
 • ewidencje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencja wyposażenia
 • rozliczenia w zakresie podatku dochodowego
 • rozliczenia transakcji wewnątrz wspólnotowych
 • rozliczenia transakcji EXPORT, IMPORT
 • sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat
 • wprowadzanie WB do systemu księgowego i rozliczanie

Cennik usług kadrowo - płacowych

Usługi kadrowo-płacowe oferujemy w dwóch wariantach

W usłudze podstawowej przeprowadzamy jednie kalkulację wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowie o pracę lub na umowach cywilnoprawnych. Przygotowujemy i przekazujemy klientowi listy płac oraz rachunki do umów cywilnoprawnych, deklaracje ZUS.

Natomiast w przypadku wyboru pełnej administracji kadrowo-płacowej zapewniamy pełną obsługę umów o pracę oraz cywilnoprawnych w tym: prowadzenie teczek osobowych, przygotowanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, rejestracja pracowników w ZUS, deklaracje ZUS, Pfron.

Usługa podstawowa
Umowy o pracę: do 10 osób 35 zł/mc za osobę
Umowy o pracę: od 11 do 20 osób 33 zł/mc za osobę
Umowy cywilnoprawne 20 zł/mc za osobę
Pełna administracja kadrowo-płacowa
Umowy o pracę: do 10 osób 40 zł/mc za osobę
Umowy o pracę: od 11 do 20 osób 38 zł/mc za osobę
Umowy cywilnoprawne 20 zł/mc za osobę